Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring

Zeilschool De Kikkert, gevestigd aan Kooiweg 5A, 8531PV, Lemmer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeilschool De Kikkert verwerkt je persoonsgegevens doordat je via ons boekingssysteem een zeilkamp boekt en daardoor deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactgegevens ouders/verzorgers:

–    NAW-gegevens;
–    E-mailadres;
–    Telefoonnummer.

Gegevens cursisten:

–    NAW-gegevens;
–    Geboortedatum;
–    Geboorteplaats;
–    Geslacht;
–    Behaalde CWO-diploma’s;
–    Dieetwensen;
–    Overige opmerkingen;
–    Foto- en videomateriaal;
–    Kopie zorgpas;
–    Kopie ID-kaart;
–    Naam en telefoonnummer van de huisarts.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De diensten die door Zeilschool De Kikkert worden aangeboden mogen, tenzij anders aangegeven, alleen gebruikt worden door mensen van 16 jaar en ouder. Informatie over kinderen, waaronder bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over de gezondheid, die voor de aanbieder noodzakelijk zijn met het oog op het begeleiden van de cursist van de geboekte cursus, worden enkel verwerkt met toestemming van de ouders/verzorgers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens hoofdzakelijk zodat het geboekte zeilkamp kan worden uitgevoerd. Daarnaast gebruiken wij je gegevens om je alle informatie omtrent het geboekte zeilkamp toe te sturen. Wij verwerken de gegevens voor deze doelen op basis van de overeenkomst die je met ons aangaat door via onze website een zeilkamp te boeken.

De bijzondere gegevens, zoals de kopie van de zorgpas, de ID-kaart en de naam en het telefoonnummer van de huisarts, verwerken wij alleen in het geval van nood. Dit doen wij op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om te allen tijde de veiligheid en gezondheid van onze cursisten te waarborgen.

Tijdens de zeilkampen plaatsen wij elke dag foto’s en videomateriaal via onze socialemediakanalen. Dit omdat wij als speerpunt hebben de “thuisblijvers” een impressie te geven van het zeilkamp. Daarnaast gebruiken wij de foto’s en video’s ter promotie van onze zeilkampen. Dit doen wij op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om cursisten een goed beeld te geven van onze zeilkampen. Je behoudt altijd het recht om de foto’s en video’s door ons te laten verwijderen.

Als laatste bieden wij de mogelijkheid om informatie en updates te ontvangen in de vorm van een nieuwsbrief. Je kunt tijdens het boekingsproces aangeven of je hier wel of geen gebruik van wilt maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeilschool De Kikkert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeilschool De Kikkert) tussen zit.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens totdat er wordt aangegeven dat dit niet meer wenselijk is. Dit gebeurt door via het boekingssysteem een account aan te maken en daar de gegevens in te vullen. Het systeem bewaart de gegevens zodat jij zelf niet bij elke boeking de gegevens opnieuw hoeft in te vullen. De gegevens kun je zelf beheren en wijzigen vanuit je account.

Daarnaast bewaren wij de gegevens in ons boekhoudsysteem. Wij nemen hiervoor uitsluitend de gegevens over die door jullie zelf worden ingevuld tijdens het boeken. Mocht dit niet meer gewenst zijn, dan kun je te allen tijde per telefoon of mail je gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Foto- en videomateriaal wordt bewaard op onze externe harde schijf en blijft bewaard zolang als het noodzakelijk is voor de uitvoer van onze zeilkampen.

De bijzondere gegevens zoals de kopie van de zorgpas, de ID-kaart en de naam en het telefoonnummer van de huisarts bewaren wij niet langer dan het zeilkamp zelf en deze gegevens worden aan het einde daarvan ook altijd vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die je via het boekingssysteem verstrekt, delen wij alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het verwerken van die gegevens of voor de uitvoer van onze zeilkampen. De externe dienstverleners met wie wij deze gegevens delen hebben geheimhoudingsplicht en verwerken de gegevens alleen volgens de instructie van Zeilschool De Kikkert. Wij hebben met deze bedrijven dan ook een verwerkers overeenkomst gesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Zeilschool De Kikkert gebruikt alleen technische en functionele cookies; en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeilschool De Kikkert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekikkert.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zeilschool De Kikkert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeilschool De Kikkert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dekikkert.nl.

Disclaimer dekikkert.nl

Zeilschool De Kikkert spant zich in voor de inhoud van deze website en om deze actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. De juistheid van de informatie wordt echter niet gegarandeerd en aansprakelijkheid voor onjuistheden wordt niet aanvaard.

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt. Komt u iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dat wil laten weten.

Zonder schriftelijke toestemming van Zeilschool De Kikkert is het niet toegestaan om teksten, foto- of filmmateriaal van deze website te gebruiken. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Zeilschool De Kikkert

Op alle overeenkomsten die tussen consumenten en Zeilschool De Kikkert worden gesloten zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing (die u elders op deze website kunt vinden).

Zeilschool De Kikkert voldoet aan alle toepasselijk wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).